JUDr. Hana Klusáčková, advokátní kancelář

JUDr. Hana Klusáčková, advokátní kancelář

Informace o kanceláři JUDr. Hana Klusáčková, advokátní kancelář

 

Cílem kanceláře je poskytovat klientům právní služby v nejvyšší kvalitě a na profesionální úrovni, při zachování jejich cenové dostupnosti. Za tímto účelem kancelář v každé převzaté kauze důsledně využívá veškeré zákonné prostředky k maximální úspěšnosti klienta, v nejkratším možném termínu a za rozumného, pro klienta účelného, způsobu financování poskytovaných právních služeb.

 

Samozřejmostí je individuální přístup ke každému klientovi a bezvýjimečné zachování časově neomezené důvěrnosti sdělených informací. V případě Vašeho zájmu o nabízené právní služby, budou Vaše právní záležitosti řešeny s maximální péčí.

 

Zaměření:

Obchodní právo. Kromě základních oblastí práva korporátního a závazkového, zajišťujeme komplexní, indivuální právní servis pro podnikatele (obchodní společnosti, firmy), plně přizpůsobený Vašemu podnikání. V rámci tohoto komplexního servisu zajišťujeme právní pomoc například i v oblastech cenných papírů, podnikání na kapitálovém trhu, směnek, směnečného práva, vymáhání pohledávek a insolvenčního práva, nemovitostí a developerských projektů, ochrany investic, daňového práva, veřejných zakázek, práva hospodářské soutěže, práva Evropské unie a mezinárodního právo obchodního

- restituce

- půda,pozemky

- zákon o půdě

 

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

 

JUDr. Hana Klusáčková, advokátka

Tel.: +420 602 767 850

e-mail: klusackova@ak-klusackova.cz

 

JUDr. Jana Stehlík Mezníková

Tel.: +420 722 939 840

 

Kde nás najdete?

Zobrazit